Menu

Danske børn født i Nicaragua

Preben Ruben overddrager flaget til Sergio. Foto Preben MultiMedia
Preben Ruben overddrager flaget til Sergio. Foto Preben MultiMedia

Danske børn født i Nicaragua skal have et nicaraguansk pas for at kunne forlade landet. Den tidligere danske ambassade i Nicaragua har på baggrund af mange henvendelser undersøgt de nærmere forhold hos de nicaraguanske immigrationsmyndigheder.

 

Statsborgerskab

Hvis barnet bliver født i Nicaragua opfattes barnet ifølge nicaraguansk lov som nicaraguansk statsborger (nationaliteten følger fødelandet). Dette gælder uafhængigt af, om barnet tillige har en anden nationalitet eller under hvilke forhold de danske forældre opholder sig i landet.

 

Dansk lov

Ifølge dansk lov vil et barn født af danske forældre, eller hvor kun den ene af de ægtefællerne er dansk, altid være dansk statsborger.

At Nicaragua kræver udstedelse af et nicaraguansk pas for at kunne forlade landet, vil blive betegnet som en ren formalitet og vil efter dansk lovgivning ikke have nogen praktisk betydning for barnets fortsatte danske statsborgerskab. Barnet vil dermed ikke have dobbelt statsborgerskab set i forhold til dansk lov.

 

Hvis du skal rejse ud af Nicaragua med dit barn

Fødselsdokumenterne skal bringes til de nicaraguanske immigrationsmyndigheder, som derefter vil sørge for at barnet får sit nicaraguanske pas. Vær opmærksom på, at man i Nicaragua ved navngivning og pasudstedelser altid anvender faderens efternavn først og herefter moderens efternavn. Navngivningen i et dansk pas vil altid følge den danske navnelovgivning.

 

Udrejsevisum

Nicaraguanske børn (altså også af danskere) skal have et udrejsevisum, og dette kræver en fuldmagt fra en ”notario público”, hvor begge forældrer autoriserer udrejsen. Dette uanset at barnet rejser med begge forældre.

 

Kontakt i  Nicaragua

De nicaraguanske immigrationsmyndigheder for nærmere oplysninger.

Dirección General de Migración y Extranjería

Departamento de Extranjería

Telefon: +505 244 3989

Åbningstider: Mandag til fredag fra kl. 8-17.

Director, Lic. Hugo Jaime Caldera

Jefe de Residencias, Lic. Anibal Alvarez, lokal nr. 122.

 

Kilde: Det danske Udenrigsministerium.

 

Mere i denne kategori: « Hvem er vi? Og hvem er du?