Menu

Den danske fotograf fra Bluefields der blev verdensberømt

Moravian Mission, Bluefields, foto af F. Feldballe. Moravian Mission, Bluefields, foto af F. Feldballe.

I 1891 kunne man i den lokale avis for Bluefields læse at Frederik Feldballe annoncerede, at han tog fotografier hver dag mellem 7 og 10 om morgenen og igen om eftermiddagen mellem 12 og 14, og det uanset om det var en solskinsdag eller en mere overskyet dag.

Fotostudiet var således åbent fem timer om dagen, da der jo også skulle være tid til at fremkalde billederne og lave andre ting. Han tilbyder ved samme lejlighed fotos fra Bluefields og omegn samt af sumoindianere.

Af Preben Høeg Rasmussen

Informationen er fra "Historia de Bluefields", hvis kilde synes at være:

Bluefields Messenger, a weekly Record & Advertising Sheet, published every Tuesday, Bluefields Nr. 1-5 (Junio 1890-Mayo 1894).

Vi ved at denne kilde blev brugt flittigt af New York Times, som fulgte ivrigt med i de dramatiske begivenheder i det britisk kontrollerede kongedømme Meskitokysten, som kort efter i 1894 blev indlemmet i Nicaragua. Desuden forventede mange, at det var her, der skulle bygges en interoceanisk kanal.

Verdenskendt fotograf

Frederik Feldballe var den yngste i en børneflok på seks fra Ebeltoft. De fem før ham døde i en alder af 32, 25, 25, 28 og den sidste var dødsfødt. Efter at have deltaget som menig i krigen med Tyskland i 1864 havde han fået nok. Frederik Feldballe rejser over Atlanterhavet i 1878 og to gange i 1884, igen i 1990. Han ender i Bluefields i Nicaragua, hvor han startede et fotostudie. Han tog fra Danmark til New York, USA,  hvor han optræder på passagerlisten for American Steamship Caracas den 14. maj 1890. Han var da 44 år gammel, og han er født den 23. december 1845. På listen er han noteret som "merchant, citizen of Denmark, native country Denmark". Og så havde han hele 5 stykker bagage med! Skibets rejsemål var Puerto Cabello i Venezuela, men han hoppede af i Bluefields i Nicaragua.

Hannis Frederik Feldballe blev senere en verdenskendt fotograf og hans billeder studeres den dag i dag.

Fotografen trivedes godt i den lille by ved Det Caribiske Hav, som havde omkring 4.000 indbyggere. Han giftede sig den 17. september 1891 i den lokale, protestantiske kirke. Ceremonien foregik i Morava-kirken, hvor han var medlem. Desværre får vi hverken navn, nationalitet eller andet at vide om hans hustru.

Morava-missionen er en protestantisk religøs bevægelse, som i midten af 1800-tallet blev startet af tyske missionærer. Der var også en dansk missionær med fra starten, Jens Poulsen Jørgensen. Denne religiøse retning er i dag den dominerende på hele Den Caribiske kyst i Nicaragua.

Frederik Feldballe var mindre end tre måneder senere atter til en vigtig ceremoni i samme kirke, men denne gang som forlover ved hans gode ven danskeren og nybyggeren, Edward Carl Neuhaus bryllup, som giftede sig den 7. december 1891. Vi får at vide, at den anden forlover var H. Jensen, søn af J.H. Jensen, som døde den 29. oktober 1883 i en alder af omkring 60 år.
Desværre får vi hverken navn, nationalitet eller andet at vide om hans hustru.

Her fortælles endvidere, at Edward Carl Neuhaus, blev født i 1868 i Faaborg, Danmark, det blev hans lillebror Johannes Neuhaus i hvertfald, som var søn af Lorenz Neuhaus, som kom fra det tyske mindretal i Haderslev. Denne lillebror, Johannes Neuhaus, har siden i over 110 år vakt skandale, hovedrystning og tvunget generation efter generation til at studere sine værker.

Frederik Feldballe kendte begge Neuhaus brødrene, og sikkert også deres søster Alva Neuhaus. Hun blev gift med en anden dansker Theodor Bockman, og de fik i Bluefields en søn.

Historiske fotos
I 1893 slog Frederik Feldballe sit navn fast for eftertiden.

Han fik den idé i New Orleans, USA at udgive en bog med fotos taget igennem en årrække med sit lysfølsomme kamera.

Fotobogen "Views from the Mosquito Reservation Nicaragua C.A." af F. Feldballe består af kraftigt retoucherede billeder, den har 26 sider og korte billedtekster på engelsk. Han sikrede sig copyright for 1893, men skulle have gjort det for mange flere år.

   
Der er billeder fra Bluefields og dens gader, Emerys maghonyplantager, bananplantager, fire regenter af meskito-konger og den regerende konges regering, Chief Clarence 21-års fødselsdagfest og bolig, missionsbygninger og moravianere, brødtræ, Bluff, Rama Cay, Wawa River og så hans specialitet sumoindianere.

Robert Henry Clarence (født i 1873 – død 6. Januar 1908) var blevet indsat i 1890 som konge af Meskito-nationen, han blev afsat i 1894 og flygtede ud af landet, fik en pension af englænderne og døde efter en operation i 1908 i Jamaica. Herefter forsvandt Meskito-kongedømmet, som havde sine rødder tilbage til 1661.
Feldballes fotos bruges overalt i verden, når historien om Meskitokongedømmet fortælles. Det er dog sjældent at hans navn oplyses.

Sumo indianere indvandrede i 1600-tallet fra Sydamerika og har deres eget sprog, kultur og farverige klædedragter og adskiller sig fra meskito, mayagna, rama og andre etniske grupper.

Forstørrer man siderne i fotobogen står der under billederne: Phototypie by Willhelm Hoffmann, Dresden.
Phototypie var en mørkekammer fotolitografisk fremkaldelsesmetode. (på tysk kaldet Lichtdruck, Phototypie, Collotypie, Albertotypie).

Juridisk slagsmål

Feldballes fotobog bringer flere billeder fra geographer D. Emery's Mahogany Camps, som fra 1894 pludselig ikke længere befinder sig på Meskitokysten, men indlemmet i Nicaragua. Denne skovhugger, USAs største med en eneretskommission på Meskitokysten, bliver involveret i en international konflikt om konsessioner og erstatninger.

Fra: 'La Enojosa Cuestión de Emery': The Emery Claim in Nicaragua and American Foreign Policy, c. 1880s-1910s

In 1906, the Nicaraguan president José Santos Zelaya annulled a mahogany concession that covered much of north-eastern Nicaragua. The firm that held the concession – the George D. Emery Company of Chelsea, Massachusetts – had been logging mahogany along the Mosquito Coast since the 1880s. Zelaya's action forced a halt to these logging operations; he also ordered the confiscation of the company's equipment and of her assets. The company appealed to the US Secretary of State for help and lodged a claim - the Emery Claim - for compensation. The major actors in the events that followed included not only Zelaya and Emery, but also two Secretaries of State, as well as a number of other individuals - from Nicaragua's Mosquito Coast to New York and across the Atlantic to London, England.

Emery havde snydt. Han byggede ikke de lovede jernbaner og plantede ikke to træer for hvert han fældede, men Zelaya hostede alligevel i 1909 en halv million US$ op af sine personlige lommer.

Retur til Danmark

Den 1. maj 1894 finder vi Frederik Feldballe om bord på dampskibet Breakwater på vej fra Centralamerika til Danmark. Han er da 48 år. Nu er han registreret som fotograf. Og han har over 10 stykker bagage med sig, så noget tyder på at han hjembragte sit fotoudstyr. Vi mister her sporet af ham.

Genbrug af fotos

I sommeren 1899 fik nybyggeren Eduard Neuhaus besøg af sin lillebror Johannes Neuhaus, og han må ved denne lejlighed have fået fingre i Frederik Feldballes billeder.

Få måneder efter sin hjemkomst holder Johannes Neuhaus foredrag under forevisning af lysbilleder.

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab (hvor alle landets spidser var med) fortalte, at
I det andet Møde i Vinteren 1899—1900 gav Cand. mag. Johannes Neuhaus Meddelelse om sin Rejse til Nicaraguas Urskove i Sommeren 1899 under Forevisning af Lysbilleder.

Fotografen F. Feldballes navn oplyses tilsyneladende ikke.

Bestseller om nybyggerliv
Efter først at have været udsendt som føljeton i det populærvidenskabelige tidskrift "Frem" (med oplag på omkring 100.000 i Danmark og Norge) udkommer i 1904 bogen "Nybyggerliv blandt meskito-indianere med illustrationer" skrevet af B. Werner, psydonym for Johannes Neuhaus. Illustrationerne består af tegnede skitser og fotografier. Fotografen F. Feldballes navn oplyses ikke.

Det er nok den bog skrevet på dansk om Nicaragua som er blevet læst af flest mennesker igennem tiden. Læst og genoptrykt utallige gange og sælges

flittigt via Internettet fortsat her 110 år efter sin udgivelse. Sælges fra Danmark, Tyskland, USA, Australien, Kina m.fl. Digitaliseret på flere universiteter. Præsenteres på mange sprog, herunder kinesisk, findes i opsamlinger med andre opdagelsesrejsebøger.

Boganmeldelsen
Oberst Emil Madsen (27. juni 1830 i København – 19. december 1919) var en dansk officer, der ved siden af sin militære karriere virkede som militærhistoriker og formand for Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.
Han mødte som formand for Selskabet Johannes Neuhaus kun få måneder efter hans hjemvenden fra Meskitokysten i 1899. Obersten havde således både et personligt og professionelt kendskab til Johannes Neuhaus, da han i 1911 skulle beskrive bogen Nybyggerliv i hans imponerende værk om "De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Amerika" . De to Neuhauser bliver nævnt, men ikke som officielle repræsentanter for Danmark.

"Som ungt Menneske drog Herr Eduard Neuhaus, der oprindelig var Tolk i Bon Marché i Paris og senere ansat hos Wessel og Vett i København, til Nicaraguas Kystland ved det karaibiske Hav, hvor han paa den lille Flod Micos v. Bred, blandt Meskito-Indianere indrettede en Plantage, der bærer Navnet Jalteva, hvor han opholdt sig fra ca. 1887 til 1901, under Kampe med Naturen, Forholdene og Indianere. Han havde en Tid godt Udbytte af den, idet han dyrkede Bananer, Ananas og Gummitræer, og smaa Dampere, mest førte af norske Kaptejner, gik op ad Floderne, saa langt de kunde, og bragte Frugt til New Orleans; men tilsidst fulgte nogle Uheld, og han døde af Forgiftning i 1901.
Om hans Ophold paa den store Plantage haves en højst interessant Skildring af hans Broder, Dr. Johannes Neuhaus, Docent ved det kgl. Universitet i Berlin, der besøgte ham i 1899. Denne Skildring, der er udgivet under Pseudonymet B. Werner, er vel til dels skrevet som en Roman, men dog i Hovedsagen bygget paa hans Broders virkelige Oplevelser."

En række billeder går igen i de to bøger, fotobogen Views og Nybyggerliv. Billedteksterne er ændrede i "Nybyggerliv" og nu frit opfundne til lejligheden.
Det var billeder taget af F. Feldballe, men på intet tidspunkt oplyses fotografen F. Feldballes navn.

"Jeg søger ekspeditionsdeltagere"

Johannes Neuhaus var meget opsat på at vende tilbage til Meskitokysten og han sender artiklen "Om etnografiske og arkæologiske undersøgelser på Meskitokysten" til det tyske tidsskrift Globus, som bringer artiklen i årgang 88, bind 6, 1905. Her skriver han bl.a.:

"Fra København kan nås meget nemt og bekvemt New Orleans og man går derfra ombord på et norsk dampskib som sejler direkte til lagunen Bluefields. Fra Bluefields til Rama er der en flodfærge og fra Rama benytter man en kano for at komme til plantagen, der skal tjene som base for operationerne. Denne ligger ved Rio Mico, 30 mil fra Atlanterhavskysten."

Men Johannes Neuhaus kom tilsyneladende aldrig afsted igen.

Historisk oprejsning

Der skulle gå mange år før fotografen Frederik Feldballe får historisk oprejsning. Faktisk over 100 år.

Få eksemplarer af bogen overlevede, men både Harvard University og Microsoft Foundation fandt fotobogen historisk bemærkelsesværdig og besluttede sig for i 2007 at digitalisere bogen. Dermed kom bogen igen til verdens kendskab og bogen bruges nu over hele verden, som et vigtigt kildemateriale.

F.eks. af det anerkendte internationale tidsskrift La Revista de Temas Nicaragüenses.

Vi vil se flere billeder

Men ellers ved vi ikke mere om fotografen Frederik Feldballe. Familien har efterkommere i Danmark. Der er iøvrigt et sogn på Djursland i Danmark, der hedder Feldballe.

Vi ville gerne vide mere.

Hvilke andre billeder tog han og hvad blev der af dem?
Hvad skete der mere i hans liv?
Hvad var hans relationer til de andre danskere og tyskere på Meskitokysten?
Hvad var hans forhold til Danmark?

PS!
Alle fotos i denne artikel er taget af F. Feldballe.

• Skriv til os!

Vi er meget interesserede i suplerende informationer og kommentarer til artiklen. Hvis du kan bidrage med noget, så skriv endelig til os!

Version 15.02. 2018

Til toppen

De seneste artikler

Politik - mest læste

Turisme - mest læste

Kultur - mest læste

Få mere at vide om os