Menu

Den danske regering tilsidesætter kampen mod fattigdommen

Den danske regering tilsidesætter kampen mod fattigdommen

Den danske regerings beslutning om i ekspresfart at stoppe al bistand til Nicaragua savner enhver saglig begrundelse.

Af Preben Høeg Rasmussen

Vi er i begyndelsen af et valgår i Nicaragua. I et forsøg på at blande sig har VK-regeringen ni måneder før valget spillet sit sidste trumfkort: Danida skal stoppe enhver bistand til det sandinistiske Nicaragua. Og det skal være nu! Beslutningen skabte store overskrifter i Nicaragua.

Nicaragua har i flere år været et prioriteret bistandsland for Danmark. Et blandt kun 16 lande. Landet er blandt de absolut mest fattige i Latinamerika.

De første kontakter mellem Danmark og Nicaragua blev etableret allerede under den første sandinistiske regering i 1980’erne, men arbejdet kom først i gang – og ambassaden blev flyttet fra Costa Rica til Nicaragua – i starten af 1990’erne under den borgelige regering Doña Violetta.

En succes

Der blev satset på forbedring af den elendige infrastruktur, vejbyggeri blev iværksat først af hovedveje, så af mindre veje, og senest af grusveje i de fattigste landområder. Landbrugudvikling med støtte til kooperativer, miljøforbedringer, rydning af personalminer fra borgerkrigen var klare prioriteringer.

Det har været en succes.

Danida er kendt og respekteret i Nicaragua. Selv i de mindste flækker i landområderne længst fra hovedstaden.

Da sandinisterne atter kom til regeringsmagten for fire år siden stod fattigdomsbekæmpelsen øverst på dagsordenen. Der var nok at tage fat på, men samtlige internationale organisationer, Verdensbanken, Den Interamerikanske Udviklingsbank, FAO osv. måler sig til en nedgang i fattigdommen.

Analfabetismen er faldet.

Produktionen er steget.

Udenrigshandlen er vokset, ikke kun med Venezuela, men også med USA. Eksporten vokser kraftigt. Samtlige nicaraguanske arbejdsgiverorganisationer er tilfredse – til stor irritation for de liberale partier og den konservative presse.

Fra Tørnæs til Pind

Allerede mens Ulla Tørnæs var udviklingsminister vakte sandinisternes valgsejr bekymring. Der var fløje i regeringspartierne, som straks ville stoppe enhver bistand til Nicaragua. Ulla Tørnæs besøgte landet og diverse Danida-projekter. Linierne for et fremtidigt samarbejde blev aftalt på et møde mellem Daniel Ortega og Ulla Tørnæs.

Som et kompromis mellem fløjene i den danske regering blev bistanden skåret ned med over 35 procent, men blev dog opretholdt. Men det var ikke langt nok, mente flere.

Hun blev afsat og som sin første beslutning på sin første arbejdsdag, meddelte den nye udviklingsminister, Søren Pind, at bistanden til Nicaragua skulle stoppes. Det blev sagt at det ikke var en politisk beslutning, og at udfasningen ville foregå ordentligt med udgangen af 2012.

Kort efter kom beslutningen om også at lukke ambassaden i Managua. Hvad skulle man med en ambassade, når der ikke var nogen Danida-programmer?

Pinds valgkamp i to lande

Men i Danmark har vi en borgerlig regering, og det er også valgår i Danmark. Derfor har regeringen travlt. Søren Pind har dobbelt travlt. Alt tyder på at den venstreorienterede sandinistiske regering vinder valget igen i november 2011 og at Daniel Ortega bliver genvalgt som præsident. Med den danske regerings beslutning om netop nu med fulde basuner at slå hånden af Nicaragua og fremskynde sin tilbagetrækning med ét år forsøger man at påvirke valgresultatet i Nicaragua.

Under den forrige liberale regering jublede man og erklærede: »Så længe Bolaños er præsident fortsætter Danmark i Nicaragua«. Men så kom sandinisterne til magten og de danske nedskæringer begyndte.

Direkte støtte til regeringsprogrammer blev stoppet som for eksempel i miljøministeriet, da nu kun civilorganisationer var støtteværdige. Efter kommunalvalgene for tre år siden, hvor sandinisterne gik frem, blev de sandinistiske kommuner blacklistet, de måtte ikke længere modtage støtte. Ikke så meget som en grusvej. Bistanden blev skåret ned med påstand om snyd ved kommunalvalgene. Begrundelserne har været mange.

Indblanding i indre forhold

Nu hedder det sig så, at Danmark trækker sig på grund af regeringens uvilje mod at anerkende netop de valgobservatører, som Danida i årevis har støttet samt at regeringen dermed selv er skyld i at landet mister millionvis af danske kroner i de tolv resterende måneder.

Danmark har stillet politiske krav for at udføre sit bistandsarbejde.

Danmark har afvist at arbejde under de vilkår, som EU, Tyskland, USA og masser af andre lande arbejder under.

Er valgene i Danmark kun gyldige, hvis de har valgobservatører betalt af Nicaragua?

Danmark har ønsket at skærpe de politiske modsætninger.

Præsident Daniel Ortega har offentligt udtrykt, at Nicaragua ikke anerkender politiske krav og indblanding i landets indre forhold. Det ved Danmark.

Med beslutningen har den danske regering slået hånden af fattigdomsbekæmpelsen i Nicaragua. EU er ved at ratificere en Samarbejds- og Frihandelssaftale mellem EU og Centralamerika. Danmark sætter sig selv udenfor døren og mister oparbejdede forbindelser til Latinamerika.

Til toppen

De seneste artikler

Politik - mest læste

Turisme - mest læste

Kultur - mest læste

Få mere at vide om os