Menu

Hallo Danmark! Forlad ikke Nicaragua

Hallo Danmark! Forlad ikke Nicaragua

Nicaraguas ambassadør oplever, at hans land bliver behandlet forkert af udviklingsminister Søren Pind. Han synes ministeren svigter en aftale, og han tror danskerne er på Nicaraguas side.

Hvis man ser en høj, slank mand med mørkt hår og briller stå på en kasse på byens Torv og tale højlydt til de forbipasserende, så kunne det være Nicaraguas ambassadør i Danmark, Ricardo Alvarado. Nu bruger ambassadøren ikke det med at tale fra en ølkasse på byens torv.

Men han har et vigtigt budskab, som han kæmper for at får fortalt til den danske befolkning:

Den beslutning, som udviklingsminister Søren Pind har taget om at stoppe dansk udviklingsbistand til Nicaragua er forkert. Grundlaget for beslutningen er forkert og konsekvenserne er meget uønskede og negative.

– Vi ønsker at forstærke forbindelserne mellem den danske befolkning og den nicaraguanske. Ikke at afbryde forbindelserne.

– Der er varme og omfattende forbindelser mellem vore to lande og folk. Tætte forbindelserne er opbygget over næsten 30 år. Regeringen og minister Søren Pind begår en fejl, hvis de stopper bistanden til Nicaragua.

Ricardo Alvarado taler indtrængende. Han er meget påvirket af situationen, og synes, at hans land bliver behandlet dårligt.

– Vi respekterer naturligvis en politisk beslutning i Danmark, men vi synes ikke grundlaget for den er i orden, siger han til Arbejderen.

Et valgår

Det er valgår i Nicaragua, og valget spiller en rolle i den konflikt, der lige nu ser ud til at afslutte danske udviklingsbistand til Nicaragua meget hurtigere og mere dramatisk end forventet.

Men der er jo også valg i Danmark i år:

– Ministre kommer og går. Regeringer kommer og går, konstaterer ambassadør Alvarado. Men lande og folkene består, og det samme bør forbindelserne og solidariteten.

Han tror, at den danske befolkning er glade for de resultater, som dansk bistand til Nicaragua har skabt. Og han véd i hvert fald, at tusinder af mennesker i Nicaragua er glade for Danmark.

Nicaragua har i mange år været et af ret få udvalgte lande, som har modtaget udviklingsbistand direkte fra den danske stat på basis af en aftale mellem de to regeringer.

Mange millioner kroner er bevilget gennem årene. Mange hundrede danskere har været involveret i projekternes udførelse. Mange danske virksomheder er involveret.

Flere danske ministre har besøgt Nicaragua. Men ikke udviklingsminister Søren Pind.

– Vi har inviteret ministeren til at besøge Nicaragua. Til at se projekterne. Til at tale med de fattige mennesker i Nicaragua, som får et bedre liv på grund af bistanden fra Danmark, fortæller Ricardo Alvarado.

Men svaret fra ministeren har været nej... Nej til at besøge Nicaragua, og nej til at mødes. Det tog i hvert fald lang tid, inden der var plads i ministerens kalender, konstaterer ambassadøren.

Manglende respekt

Han synes kommunikationen fra ministeriet i denne sag vidner om manglende respekt og høflighed.

Han siger ordene langsomt. Tænker vel grundigt over, hvordan han som diplomat kan og skal udtrykke sig. Men han er fortørnet!

Den seneste beslutning fra dansk side om at stoppe bistanden til Nicaragua allerede med udgangen af 2011 – et år inden en indgået skriftlig aftale fra april måned sidste år, læste han først om i avisen!

En journalist fra en stor provinsavis ringede til ham for at få en kommentar.

– Jeg vidste ikke, hvad journalisten talte om. Jeg måtte sige: Vent lige. Jeg skal tale med ministeriet, og så ringer jeg tilbage.

Ambassadør Alvarado ser ud, som om han aldrig før i sin diplomatiske karriere har oplevet at blive behandlet sådan.

Selv er han nærmet diplomat i anden potens, hvis man kan sige det sådan. Han er talsmand for de udenlandske ambassadører i Danmark. Det er en position og en værdighed, som han har gjort sig fortjent til gennem mere end otte år som Nicaraguas ambassadør i Danmark.

Konflikten

Konflikten handler om en lille andel af de cirka 100 millioner kroner, som Danmark med aftalen fra 2010 årligt yder til Nicaragua.

Over 90 procent af beløbet går til bygning af veje og anden infrastruktur, uddannelse, sundhed, mikrolån til landmænd og andre projekter til økonomisk udvikling i landdistrikterne.

– Det er Nicaraguas fattige der får gavn af bistanden, understreger Alvarado.

Nu har udviklingsminister Søren Pind bestemt, at en lille del af bistanden skal bruges til støtte til at private organisationer i Nicaragua skal optræde som valgobservatører ved valget til november.

Et ultimatum fra Søren Pind: Sig ja til at nogle folk, som jeg udvælger og betaler med jeres bistandsmidler skal have status som valgobservatører. Hvis I siger nej, så mister i hele bistanden et år før tid.

Det er ikke sådan ambassadør Alvarado fortæller historien. Men det er sådan den tegner sig, når beretninger fra forskellige mennesker og brikkerne i sagen bliver lagt på plads.

Og det stemmer da også helt med den nyere forhistorie.

Fra Tørnæs til Pind

Den tidligere udviklingsminister Ulla Tørnæs skar ned på bistanden til Nicaragua. Politikere i regeringspartierne og Dansk Folkepartierne pressede på for at stoppe bistanden til Nicaragua og Bolivia.

Dengang i 2009 begrundede Venstres udviklingsordfører Karsten Lauritzen angrebet på udviklingsbistanden til de to lande med klare politiske overvejelser:

»Det er svært at retfærdiggøre at blive ved med at give penge til en verdensdel, hvor det politiske klima bevæger sig i en anden retning, end den vi ønsker«, sagde Karsten Lauritzen ordret til Arbejderen den 31. august 2009.

Da Søren Pind overtog ministerstolen i starten af 2010 var en af hans første udmeldinger, at danske bistand til Nicaragua og Bolivia skal stoppe.... på en ordentlig møde, lovede ministeren. Men hurtigt.

Allerede i april 2010 blev det besluttet, at stoppe dansk bistand til Nicaragua med udgangen af 2012.

Nu har udviklingsminister Søren Pind trukket et nyt træk på det politiske skakbræt, og bistanden til Nicaraguas fattige befolkning er akut truet.

Ambassadør håber, at Danmark vil leve op til den skriftlige aftale indgået i april 2010 og fortsætte bistanden mindst til og med 2012.

– Vi tror ikke, at denne beslutning fra minister Pinds side er udtryk for holdningen i den danske befolkning. Vi har mange venner i Danmark. Danskerne går ind for solidaritet. At trække sig ud er at svigte de fattige i Nicaragua. Jeg tvivler på, at danskerne er enige, lyder det fra Ricardo Alvarado.

Dagbladet Arbejderen, den 2. marts 2011.

Til toppen

De seneste artikler

Politik - mest læste

Turisme - mest læste

Kultur - mest læste

Få mere at vide om os